【www.4136.com_金沙官网_[澳门直营]】二十四孝故事:拾葚异器的故事

【www.4136.com_金沙官网_[澳门直营]】二十四孝故事:拾葚异器的故事

www.4136.com_金沙官网_[澳门直营] 1

拾葚异器为《二十四孝》中记录的汉代孝子蔡顺的故事

诗曰:黑椹奉萱帏,啼饥泪满衣。赤眉知孝顺,牛米赠君归。

原文:汉蔡顺,少孤,事母至孝。遭王莽乱,岁荒不给。拾桑葚,以异器盛之。赤眉贼见而问之,顺曰:黑者奉母,赤者自食。贼悯其孝,以白米二斗、牛蹄一只与之。
诗赞:黑葚奉萱闱,啼饥泪满衣。赤眉知孝顺,牛米赠君归。
译文:西汉末年汝南(今属河南)人蔡顺,很小就丧父成了孤儿,对待母亲非常孝敬。当时正遭遇王莽篡汉之乱,年景也是荒年,粮食不够吃,只得拾桑葚果,并用不同的器皿盛着。赤眉军撞见他后就问道他。蔡顺回答说:黑色熟透的桑葚是供老母食用,红色未熟的桑葚留给自己吃。赤眉军同情他的孝心,送给他白米两斗、牛腿一只让带回去供奉他的母亲。

汉时有蔡顺,少年丧父,非常孝顺母亲。因王莽之乱,收成差而粮食不够吃。蔡顺就每日出去采摘桑葚,采的时候把桑葚分开装。赤眉军看到之后就问他为什么这样做。顺回答:黑色的味甜,用来供养母亲;红色的味酸,用来自己吃。赤眉军为他的孝行感动,就送给他二斗米和一只牛蹄。

这首诗讲的是汉朝人蔡顺孝敬老母亲的故事。蔡顺,汉代汝南人,“以至孝称”。

诗曰:黑椹奉萱帏,啼饥泪满衣。赤眉知孝顺,牛米赠君归。

西汉末年,王莽篡权,施行暴政,广大人民陷于水深火热之中。琅琊人樊崇率领一百多名饥民起义。为了避免起义兵士跟王莽的兵士混杂,樊崇叫部下在眉毛上涂上红颜色,这样,樊崇的起义军得了一个别名,叫“赤眉军”。

这首诗讲的是汉朝人蔡顺孝敬老母亲的故事。蔡顺,汉代汝南人,以至孝称。

不久,赤眉军打到汝南地区,为了避战祸,老百姓都外出逃难。由于连年的兵荒马乱,又遇灾荒,许多百姓不是死于饥饿,就是背井离乡、出外求生。有个叫蔡顺的,很小的时候父亲就去世了,家里只有老母和他二人相依为命。为了养育他长大成人,母亲一直守寡,为此吃了很多苦头。所以蔡顺对母亲特别孝顺,眼下遇上了荒年,母亲经不起逃荒之苦,蔡顺便陪伴母亲留在了乡间。由于家中无粮,无奈之下,蔡顺只好到林中拾取桑葚以求果腹。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图